Overal waar ik niet opsta, heb ik dus op het knopje van het fototoestel geklikt...

Voor de rest heeft Ruben mij weer van mijn charmantste kant weten vast te leggen...

Comment